oppnett.no
Nettsted for skoler og barnehager
oppnett.no

Priser

Prisgunstig

Våre forslag til nettsted er en grunnpakke som inneholder 14 eller 17 sider inkl. startside. Ved etablering av nettsted med minimum 10 sider betaler dere kun 200 kr. pr. side. For 5 - 10 sider er prisen 250 pr.side. For denne prisen får dere også lagt inn 4 nyhetssider pr. skoleår - som f.eks. en reportasje m/bilder fra en aktivitetsuke kostnadsfritt. Dere sender oss en e-post med vedlegg og nyheten blir lagt inn på hjemmesiden i løpet av første påfølgende virkedag. Etablering av ekstra sider utover dette (mer enn 17) koster 150 kr. pr. side/skoleår (Alle priser er inkl. mva.).

Drift og vedlikehold av sidene i påfølgende skoleår koster kun 150 kr. pr. side pr. skoleår (inkludert 4 gratis nyhetssider).
Vi kan også tilby en felles startside (portal med inntil 8 sider) for alle skolene/barnehagene i en kommune med en presentasjon av skoleadministrasjonen og hver skole/barnehage og lenke videre til alle skolene/barnehagene uten ekstra kostnader. Etablering av ekstra sider utover dette (mer enn 8) koster 150 kr. pr. side (Alle priser er inkl. mva.).
Hjemmeside til kommende skoleår !
Nettsidene oppdateres normalt ved begynnelsen av hvert skoleår og årsavgiften faktureres etter at oppdateringen er fullført (dog senest 1. oktober).
Start etableringen av hjemmeside for din skole/barnehage nå for å ha den klar før oppstarten av kommende skoleår.

Fremgangsmåte ved bestilling:
1.
Ta kontakt med oss dersom dere ønsker et nettsted for skolen utfra beskrivelsen ovenfor. Vi bistår i den videre prosessen enten pr. e-post eller telefon - vi vet at dette området kan være vanskelig for mange skoleledere og lærere.

E-post: post@handboka.no

Telefon: 958 66 541
2.
Se gjennom våre forslag til bakgrunn og velg det forslaget dere liker best (f.eks. 05 M)
3.
Velg den menyen (hver bakgrunngruppe har ulike menyer) og det rammeforslaget dere liker best. Forslaget vårt til menyoppføringerer kan reduseres eller endres etter deres ønske.
4.
Finn fram eller lag tekst til de sidene dere vil ha med på deres nettsider. Tekstene må være i WORD/Excel-format e.l. med anvisning om sideplassering. Tekstene lagres som en eller flere filer og sendes oss som vedlegg i en e-post.
5.
Bilder pynter opp og setter farge på hjemmesidene. Finn fram til gode bilder av skolen og evt. bilder som kan passe som illustrasjon til noen av sidene. To bilder av skolen og ett av rektor bør være et minimum. Bildene bør være elektroniske, men vi kan også skanne fotografier. Bildene sendes til oss som vedlegg i en e-post eller i et brev med beskrivelse av hvilken side bildene skal være på.
6.
Vi lager et komplett forslag til nettsted, etablerer en adresse til nettstedet og legger nettsidene på vår server. Vi sender Internettadressen til dere slik at dere kan evaluere forslaget.
7.
Dere gir oss tilbakemelding og eventuelle ønsker om endringer. Vi utfører de ønskede endringene og tar imot tilbakemeldinger til dere er fornøyd med resultatet - men dog slik at prosessen skal være avsluttet senest 30 dager etter første publisering.
8.
Når dere har akseptert nettsidene, fakturerer vi dere for etableringen - eventuelle tilleggssider faktureres med 150 kr. pr. (nett)side.
9.
Dere kan i løpet av skoleåret legge inn 4 nyhetssider og inntil 8 bilder pr. nyhetsside. Vi publiserer nyhetsidene i løpet av påfølgende virkedag.
10.
Nettsidene oppdateres ved begynnelsen av hvert skoleår. Dere sender oss nye tekster og/eller bilder så tidlig som mulig - gjerne i god tid før skoleåret begynner.
Lokale lenker
Planer:
 
Lover:
 
Forskrifter til:
 
Forskrifter om:
Ansvarlig redaktør: Bjørn Paulsen

Webdesign: handboka.no