oppnett.no
Nettsted for skoler og barnehager
oppnett.no

Kommuneportal
Nettstedene til flere barnehager og skoler i en kommune organiseres slik at alle disse nettstedene kan nås via et felles nettsted - Kommuneportalen/Oppvekstportalen.
I oppnett.no vil alle portalene og ressurssidene være tilgjengelig direkte fra alle sidene i nettstedene.
Klikk på en av lenkene nedenfor og du kan se igjennom oppvekstportalen for Landby eksempelkommune og eksempelkommunens 6 skoler og 6 barnehager.

 

Lokale lenker
Planer:
 
Lover:
 
Forskrifter til:
 
Forskrifter om:
Ansvarlig redaktør: Bjørn Paulsen

Webdesign: handboka.no