oppnett.no
Nettsted for skoler og barnehager
oppnett.no

Nettsted skole


Presentasjon
På nettstedet presenterer skolen seg selv og sine aktiviteter for ”resten av verden”. Ved å formidle denne presentasjonen på ett sted er det enkelt å holde den oppdatert og korrekt.
Informasjon
På nettstedet kan skolen informere om sine aktiviteter fra måned til måned, uke til uke og fra dag til dag. Meldinger til elever og foresatte kan gis på hjemmesiden og dermed spare både papir og kopimaskin (og tid til å bunke og fordele papiret). Skolens virksomhetsplan gjøres tilgjengelig for alle på hjemmesiden. Det samme kan gjøres med Trinnenes årsplaner, halvårsplaner og periodeplaner. Eventuelle oppdateringer eller endringer gjøres enkelt og sørger for at alle brukere har samme gjeldende informasjon til enhver tid. (Oppdateringer og endringer bør informeres og anføres.)
Profesjonalitet
Et godt nettsted forteller om en skole som er profesjonell og oppdatert. Dette vil bidra til å styrke de ansattes forhold til skolen og sin profesjon.
Identitet
Et godt nettsted vil virke inn på elevenes forhold til sin skole. Alle liker å være en del av noe fint og positivt. Dette vil kunne styrke elevenes identitet og skoletilhørighet.
Kommunikasjon
Ved bruk av f.eks. ”Fronter” eller ”It’s Learning” kan hjemmesiden brukes som en port til kommunikasjon mellom skole og elever/foresatte – meldinger, arbeidsplaner, oppgaver og besvarelser. Denne kommunikasjonen er ikke åpen ”for resten av verden” og er egentlig ikke en del av nettstedet – nettstedet brukes kun for å logge seg på (med brukernavn og passord).
Lokale lenker
Planer:
 
Lover:
 
Forskrifter til:
 
Forskrifter om:
Ansvarlig redaktør: Bjørn Paulsen

Webdesign: handboka.no