oppnett.no
Nettsted for skoler og barnehager
oppnett.no
Nettsted barnehage


Presentasjon
På nettstedet presenterer barnehagen seg selv og sine aktiviteter for ”resten av verden”. Ved å formidle denne presentasjonen på ett sted er det enkelt å holde den oppdatert og korrekt.
Informasjon
På nettstedet kan barnehagen informere om sine aktiviteter fra måned til måned, uke til uke og fra dag til dag. Meldinger til barn og foresatte kan gis på nettstedet og dermed spare både papir og kopimaskin (og tid til å bunke og fordele papiret). Barnehagens virksomhetsplan gjøres tilgjengelig for alle på hjemmesiden. Det samme kan gjøres med årsplaner, halvårsplaner og periodeplaner. Eventuelle oppdateringer eller endringer vil gjøres enkelt og sørger for at alle brukere har samme gjeldende informasjon til enhver tid. (Oppdateringer og endringer bør informeres og anføres.)
Profesjonalitet
Et godt nettsted forteller om en barnehage som er profesjonell og oppdatert. Dette vil bidra til å styrke de ansattes forhold til barnehagen og sin profesjon.
Identitet
Et godt nettsted vil virke inn på barnas forhold til sin barnehage. Alle liker å være en del av noe fint og positivt. Dette vil kunne styrke barnas identitet og tilhørighet.
Lokale lenker
Planer:
 
Lover:
 
Forskrifter til:
 
Forskrifter om:
Ansvarlig redaktør: Bjørn Paulsen

Webdesign: handboka.no