oppnett.no
Nettsted for skoler og barnehager
oppnett.no

Skolehandboka

Skolehandboka er
1.
et stort og moderne elektronisk oppslagsverk på 50 000 sider knyttet sammen med mer enn 2 millioner interne lenker.
2.
en samling av 240 lover, 1400 forskrifter, 9 hovedavtaler, 9 hovedtariffavtaler, 40 særavtaler, 300 veiledninger, 310 skjema, 20 brevmaler, 130 rutinebeskrivelser og 160 rundskriv.
3.
en samling av eksempler og ideer for grunnskolen
Skolehandboka gir dere
rask og tidsbesparende tilgang til all relevant informasjon for drift av skolen
en mengde forslag til nødvendige dokumenter og planer

en komplett, brukervennlig samling av alle fagplaner m.m. i Kunnskapsløftet

en oversikt over landets skoler med nettsideadresser

Skolehandboka vil i tillegg
være svært ressursbesparende - både i tid og penger
Dere finner demo av Skolehandboka på
  handboka.no
Lokale lenker
Planer:
 
Lover:
 
Forskrifter til:
 
Forskrifter om:
Ansvarlig redaktør: Bjørn Paulsen

Webdesign: handboka.no