oppnett.no
Nettsted for skoler og barnehager
oppnett.no

Barnehagehandboka

Barnehagehandboka er
1.
et stort og moderne elektronisk oppslagsverk på 50 000 sider knyttet sammen med mer enn 2 millioner interne lenker.
2.
en samling av 240 lover, 1400 forskrifter, 9 hovedavtaler, 9 hovedtariffavtaler, 40 særavtaler, 300 veiledninger, 310 skjema, 20 brevmaler, 130 rutinebeskrivelser og 160 rundskriv.
3.
en samling av eksempler og ideer for barnehagen.
Barnehagehandboka gir dere
rask og tidsbesparende tilgang til all relevant informasjon for drift av barnehagen.
en mengde forslag til nødvendige dokumenter og planer.
Barnehagehandboka vil i tillegg
være svært ressursbesparende - både i tid og penger.
Dere finner demo av Barnehagehandboka på
Lokale lenker
Planer:
 
Lover:
 
Forskrifter til:
 
Forskrifter om:
Ansvarlig redaktør: Bjørn Paulsen

Webdesign: handboka.no