Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon
 
Programområder 
Programområder
 
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
                   4. år                     
    

Teknikk-

og

industriell

produksjon

 

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Anleggsmaskinmekanikerfaget  9 Fagbrev Anleggsmaskinmekaniker
Landbruksmaskinmekanikerfaget Fagbrev Landbruksmaskinmekaniker
Billakkererfaget Fagbrev Billakkerer
Bilskadefaget Fagbrev Bilskadereparatør
Chassispåbyggerfaget Fagbrev Karosserimaker
Boreoperatørfaget Fagbrev Bore- og vedlikeholdsoperatør
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner Fagbrev Brønnoperatør, elektriske kabeloperasjoner
Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner Fagbrev  Brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner
Brønnfaget, komplettering Fagbrev Brønnoperatør, komplettering
Brønnfaget, kveilerørsoperasjoner Fagbrev Brønnoperatør, kveilerør
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner Fagbrev Brønnoperatør, mekaniske kabeloperasjoner
Brønnfaget, sementering Fagbrev Brønnoperatør, sementering
Industrisnekkerfaget Fagbrev Industrisnekker
Industritapetsererfaget Fagbrev Industritapetserer
Industrisømfaget Fagbrev Fagoperatør i industrisøm
Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehadling Fagbrev Fagoperatør i farging, trykking og etterbehadling
Industritekstilfaget, fiskeredakap Fagbrev  Fagoperatør i fiskeredskapsfaget 
Industritekstilfaget, garnframstilling Fagbrev Fagoperatør i garnframstilling
Industritekstilfaget, trikotasje Fagbrev Fagoperatør i trikotasje
Industritekstilfaget, veving Fagbrev Fagoperatør i veving

Teknikk-

og

industriell

produksjon

Kjemiprosessfaget Fagbrev  Fagoperatør i kjemisk prosessindustri
Bilfaget, lette kjøretøy Fagbrev Bilmekaniker, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy Fagbrev Bilmekaniker, tunge kjøretøy
Hjulutrustningsfaget Fagbrev Hjulutrustningsreparatør
Motormekanikerfaget Fagbrev Motormekaniker
Motorsykkelfaget Fagbrev Motorsykkelmekaniker
Reservedelsfaget Fagbrev Reservedelsekspeditør
Laboratoriefaget Fagbrev Faglaborant
Matrosfaget Fagbrev Matros
Motormannfaget Fagbrev Motormann
Iindustriteknologi 6, 16 Aluminiumskonstruksjonsfaget Fagbrev Aluminiumskonstruktør
Bokbinderfaget Svennebrev Bokbinder
CNC-maskineringsfaget Fagbrev CNC-operatør
Dimensjonskontrollfaget Fagbrev Dimensjonskontrollør
Finmekanikerfaget Fagbrev Finmekaniker
Grafisk emballasjefaget Fagbrev Fagoperatør i grafisk emballasje
Industriell overflatebehandling Fagbrev Industriell overflatebehandler
Industrimekanikerfaget Fagbrev Industrimekaniker
Industrimontørfaget Fagbrev Industrimontør
Industrirørleggerfaget Fagbrev Industrirørlegger
Kran- og løftoperasjonsfaget Fagbrev Fagoperatør i kran- og løftoperasjoner
Modellbyggerfaget Fagbrev Modellbygger
NDT-kontrollørfaget Fagbrev NDT-kontrollør

Plastmekanikerfaget

Fagbrev Plastmekaniker
Platearbeiderfaget Fagbrev Platearbeider

Polymerkomposittfaget

Fagbrev Fagoperatør i polymerkompositt
Produksjonsteknikkfaget Fagbrev Fagoperatør i produksjonsteknikk
Serigrafifaget Svennebrev Serigraf
Støperifaget Fagbrev Støper
Sveisefaget Fagbrev Sveiser

Termoplastfaget

Fagbrev Fagoperatør i termoplast
Trykkerfaget Svennebrev Grafisk trykker
Verktøymakerfaget Fagbrev Verktøymaker

Teknikk-

og

industriell

produksjon

Alle programområder unntatt særløp på Vg2-nivået Vg3 påbygging til generell studiekompetanse   Generell studiekompetanse
Særløp
Garverifaget Fagbrev Garverioperatør
Gjenvinningsfaget Fagbrev Gjenvinningsoperatør
Industriell skotøyproduksjon Fagbrev Skofagoperatør
Låsesmedfaget Svennebrev Låsesmed

Tekstilrensfaget

Svennebrev Tekstilrenser

Vaskerifaget

Fagbrev Vaskerioperatør
2
Kan tas som kryssløp fra Vg1 design og håndverk
3
Kan tas som kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk
6
Kan tas som kryssløp fra Vg1 elektrofag
7
Kan tas som kryssløp fra Vg1 studiespesialisering
9
Det er bare verdiskaping i bedrift, opplæringen gis på Vg3 i skole
16
Betegnelse endres fra «produksjons- og industriteknikk» til «industriteknologi» fra og med skoleåret 2010–2011