Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for service og samferdsel
 
Programområder 
Programområder
 
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
                   4. år                     
  
 

IKT servicefag 5

IKT-servicefaget Fagbrev IKT-servicemedarbeider
Reiselivsfaget Fagbrev Reiselivsmedarbeider    
Resepsjonsfaget Fagbrev Resepsjonist
Kontor- og administrasjonsfaget Fagbrev Kontor- og administrasjonsmedarbeider
Salgsfaget Fagbrev Salgsmedarbeider
Sikkerhetsfaget Fagbrev Vekter
Logistikkfaget Fagbrev Logistikkoperatør
Yrkessjåførfaget Fagbrev Yrkessjåfør
Alle programområder
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse   Generell studiekompetanse
1
Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon
5
Kan tas som kryssløp fra alle Vg1