Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 
Programområder 
Programområder
 
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
                   4. år                     
    
Institusjonskokkfaget Fagbrev Institusjonskokk
Kokkfaget Fagbrev Kokk
Servitørfaget Fagbrev Servitør
Bakerfaget Svennebrev Baker
Butikkslakterfaget Svennebrev Butikkslakter
Industriell  matproduksjon Fagbrev Fagarbeider industriell matproduksjon
Kjøttskjærerfaget Fagbrev Kjøttskjærer
Konditorfaget Svennebrev Konditor
Pølsemakerfaget Svennebrev Pølsemaker
Sjømathandlerfaget Svennebrev Sjømathandler
Sjømatproduksjon Fagbrev Fagarbeider sjømatproduksjon
Slakterfaget Svennebrev Slakter
Alle programområder
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse   Generell studiekompetanse