Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for naturbruk
 
Programområder 
Programområder
 
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
                   4. år                     
    
Akvakulturfaget Fagbrev Fagoperatør i akvakultur

Anleggsgartner- og  idrettsanleggsfag 3

Anleggsgartner Fagbrev Anleggsgartner
Idrettsanleggsfaget Fagbrev Driftsoperatør i idrettsanlegg

Fiske og fangst 4

Fiske og fangst Fagbrev Fisker
Hestefaget Fagbrev Hestefaglært
Hovslagerfaget Fagbrev Hovslager
Gartnernæring
 
Yrkeskompetanse Gartner
Landbruk 13
 
Yrkeskompetanse Agronom
Reindriftsfaget Fagbrev Fagarbeider i reindriftsfaget
Skogfaget Fagbrev Skogsoperatør
Alle programområder
Studieforberedende Vg3 innen naturbruk 14
  
Generell studiekompetanse
Alle programområder
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  
Generell studiekompetanse
3
Kan tas som kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk
4
Kan tas som kryssløp fra Vg1 restaurant- og matfag
13

Valgfrie programfag:
Traktor og maskiner
Økologisk landbruk 1

Økologisk landbruk 2

Økonomi og driftsledelse

14

Valgfrie programfag:
Bruk og vern

Feltarbeid i naturbruk

Næringsdrift i naturbruk