Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for helse- og sosialfag
 
Programområder 
Programområder
 
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
                   4. år                     
  
 

Helse-

og

sosialfag

Ambulansefaget Fagbrev Ambulansefaget

Barne- og ungdomsarbeiderfag  2

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider
Fotterapi   Yrkeskompetanse Fotterapeut
Ortopediteknikk Fagbrev Ortopeditekniker
Helsearbeiderfaget Fagbrev Helsefagarbeider
Apotekteknikk
 
Yrkeskompetanse Apotektekniker
Helsesekretærfaget
 
Yrkeskompetanse Helsesekretær
Tannhelsesekretærfaget
 
Yrkeskompetanse Tannhelsesekretær
Hudpleierfaget
 
Yrkeskompetanse Hudpleier
Alle programområder
Vg3 påbygging til
generell studiekompetanse
 
Generell studiekompetanse
2
Kan tas som kryssløp fra Vg1 design og håndverk