Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for elektrofag
 
Programområder 
Programområder
 
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift  8
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
         4. år         
         5. år         
 
  
 
Automatiseringsfaget

Automatiseringsfaget  9

 
Fagbrev Automatiker
Fjernstyrte undervannsoperasjoner    
 
Fagbrev FU-operatør
Tavlemontørfaget 10
 
Fagbrev Tavlemontør
Vikler- og transformatormontørfaget 10
 
Fagbrev Vikler og transformatormontør
Dataelektronikerfaget

Dataelektronikerfaget  9

  Fagbrev Dataelektroniker
Produksjonselektronikerfaget    Fagbrev Produksjonselektroniker
Romteknologifaget    Yrkeskompetanse Romteknolog
Telekommunikasjonsmontørfaget   Fagbrev Telekommunikasjonsmontør
Elektrikerfaget   Fagbrev Elektriker
Elektroreparatørfaget       Fagbrev Elektroreparatør
Energimontørfaget   Fagbrev Energimontør
Energioperatørfaget   Fagbrev Energioperatør
Heismontørfaget   Fagbrev Heismontør
Signalmontørfaget   Fagbrev Signalmontør
Togelektrikerfaget    Fagbrev Togelektriker

Avionikerfaget 8

Fagbrev Avioniker

Flymotormekanikerfaget  8

Fagbrev Flymotormekaniker

Flystrukturmekanikerfaget  8

Fagbrev Flystrukturmekaniker

Flysystemmekanikerfaget  8

Fagbrev Flysystemmekaniker

Kulde- og varmepumpeteknikk 1

Kulde- varmepumpemontørfaget
                     
                     
Fagbrev Kulde- varmepumpemontør
Alle programområder Vg3 påbygging til
generell studiekompetanse
 
 
 
Generell studiekompetanse
1
Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon
8
For programområder som bygger på Vg3 avionikerfaget og Vg3 flytekniske fag, vil det være egne læreplaner for opplæring i bedrift
9
Det er bare verdiskaping i bedrift, opplæringen gis på Vg3 i skole
10
Kan også tas etter Vg2 elenergi