Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for design og håndverk
 
Programområder 
Programområder
 
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
                4. år                  
                5. år                    
  
 

Design

og

håndverk

Aktivitørfaget
Fagbrev Aktivitør
Blomsterdekoratørfaget
Fagbrev Blomsterdekoratør
Børsemakerfaget
Svennebrev Børsemaker
Komposittbåtbyggerfaget
Fagbrev Komposittbåtbygger
Trebåtbyggerfaget
Fagbrev Trebåtbygger
Design og Duodji 1
Horn-, bein- og metallduodjifaget 11
Fagbrev Horn-, bein- og metallduojár 11
Skinn- og pelsduodjifaget  11
Fagbrev Skinn- og pelsduojár 11
Tekstilduodjifaget 11
Fagbrev Tekstilduojár 11
Treduodjifaget 11
Fagbrev Treduojár 11
Veve- og strikkeduodjifaget 11
Fagbrev Veve- og strikkeduojár 11
Filigranssølvsmedfaget
Svennebrev Filigranssølvsmed
Gullsmedfaget
Svennebrev Gullsmed
Sølvsmedfaget
Svennebrev Sølvsmed
Bunadtilvirkerfaget
Svennebrev Bunadtilvirker
Buntmakerfaget
Svennebrev Buntmaker
Herreskredderfaget
Svennebrev Herreskredder
Håndveverfaget
Svennebrev Håndvever
Kjole- og draktsyerfaget
Svennebrev Kjole- og draktsyer
Kostymesyerfaget
Svennebrev Kostymesyer
Modistfaget
Svennebrev Modist
Møbeltapetsererfaget
Svennebrev Møbeltapetserer
Salmakerfaget
Svennebrev Salmaker
Skomakerfaget
Svennebrev Skomaker
Strikkefaget
Svennebrev Strikkehåndverker
Bøkkerfaget
Svennebrev  Bøkker
Møbelsnekkerfaget
Svennebrev Møbelsnekker
Orgelbyggerfaget Svennebrev Orgelbygger
Tredreierfaget
Svennebrev Tredreier
Treskjærerfaget
Svennebrev Treskjærer
Frisørfaget
Svennebrev Frisør
Interiør
Yrkeskompetanse Interiørkonsulent
Profileringsdesignfaget 11 Svennebrev Profileringsdesigner
Utstillingsdesign
Yrkeskompetanse Utstillingsdesigner
Pianostemming og pianoteknikk
Yrkeskompetanse Pianostemmer
Smedfaget
Svennebrev Smed
Nautisk instrumentmakerfaget
Svennebrev Nautisk instrumentmaker
Optronikerfaget
Svennebrev Optroniker
Storurmakerfaget
Svennebrev Storurmaker
Urmakerfaget
Svennebrev Urmaker
Alle programområder unntatt særløp på Vg2-nivået Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse
Særløp
Blyglasshåndverkerfaget
Svennebrev Blyglassarbeider
Forgyllerfaget
Svennebrev Forgyller
Gipsmakerfaget
Svennebrev Gipsmaker
Gjørtlerfaget
Svennebrev Gjørtler
Glasshåndverkerfaget
Fagbrev Glasshåndverker
Gravørfaget 15
Svennebrev Gravør
Håndbokbinderfaget
Svennebrev Håndbokbinder
Keramikerfaget
Svennebrev Pottemaker
Kurvmakerfaget
Svennebrev Kurvmaker
Maskør- og parykkmakerfaget
Svennebrev Maskør- og parykkmaker
Seilmakerfaget
Svennebrev Seilmaker
Taksidermistfaget
Svennebrev Taksidermist
1
Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon
11
Betegnelse er ikke fastsatt
15
Særløp fra og med skoleåret 2010–2011. Ordinært lærefag etter Vg2 design og gullsmedhåndverk til og med skoleåret 2009–2010.