Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
      Utdanningsprogram
      Videregående opplæring i skole
      Videregående opplæring i bedrift
      Studiekompetanse
      Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 
Programområder 
Programområder
 
Vg1
Vg2
Vg3 eller opplæring i bedrift
 Fører til
Yrkesbetegnelse
1. år
2. år
3. år
4. år
      5. år      
  
 
Anleggsmaskinførerfaget
              
               
Fagbrev Anleggsmaskinfører
Asfaltfaget
Fagbrev Asfaltør
Banemontørfaget
Fagbrev Banemontør
Fjell og bergverksfaget
Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
Vei- og anleggsfaget
Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
Betongfaget
Fagbrev Betongfagarbeider
Murerfaget
Svennebrev Murer
Stillasbyggerfaget
Fagbrev Stillasbygger
Tømrerfaget
Svennebrev Tømrer
Rørleggerfaget
Svennebrev Rørlegger
Taktekkerfaget
Fagbrev Taktekker
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Svennebrev Blikkenslager
Industrimalerfaget
Fagbrev Industrimaler
Malerfaget
Svennebrev Maler
Renholdsoperatørfaget
Fagbrev Reholdsoperatør
Limtreproduksjonsfaget
Fagbrev Limtrearbeider
Trelastfaget
Fagbrev Fagoperatør i trelastfaget
Trevare- og bygginredningsfaget
Svennebrev Trevaresnekker
Alle programområder unntatt særløp på Vg2-nivået Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse
Særløp
 
 
 
Feierfaget
Svennebrev Feier
Glassfaget
Fagbrev Glassfagarbeider
Isolatørfaget
Fagbrev Isolatør
Steinfaget
Fagbrev Steinfagarbeider