Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Tilbudsstrukturen
Studieforberedende Utdanningsprogram
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet
Studieforberedende utdanningsprogram
Forklaring på fargekoding
    Utdanningsprogram
    Videregående opplæring i skole
    Videregående opplæring i bedrift
    Studiekompetanse
    Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev
Utdanningsprogram for studiespesialisering
 
Programområder 
Programområder
 
Vg1
Vg2
Vg3
 Fører til
1. år
2. år
3. år
  
Formgivingsfag Formgivingsfag Generell studiekompetanse
Realfag Realfag Generell studiekompetanse
Språk, samfunnsfag og økonomi Språk, samfunnsfag og økonomi Generell studiekompetanse
       
Utdanningsprogram for idrettsfag
 
Programområder 
Programområder
 
Vg1
Vg2
Vg3
 Fører til
1. år
2. år
3. år
  
Idrettsfag Idrettsfag Generell studiekompetanse
       
Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
 
Programområder 
Programområder
 
Vg1
Vg2
Vg3
 Fører til
1. år
2. år
3. år
  
Dans Dans Generell studiekompetanse
Drama Drama Generell studiekompetanse
Musikk Musikk Generell studiekompetanse