Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Innledning
Generell del
Læringsplakaten
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fellesfag
Studieforberedende utdanningsprogram
     Utdanningsprogram for studiespesialisering
       Fellesfag
Programområde for realfag
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Programområde for formgivingsfag
Utdanningsprogram for idrettsfag
  Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram
       Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
Utdanningsprogram for design og håndverk
Utdanningsprogram for elektrofag
Utdanningsprogram for helse- og sosialfag
Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Utdanningsprogram for naturbruk
Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
Utdanningsprogram for service og samferdsel
Utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)