Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Yrkesfag
Teknikk og industriell produksjon
Felles programfag yrkesfag - Vg1
TPTIP1 Teknikk og industriell produksjon
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg2
TPAMK2 Arbeidsmaskiner
TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri
TPBRT2 Brønnteknikk
TPIMP2 Industriell møbelproduksjon
TPIND2 Industritekstil og design
TPKJP2 Kjemiprosess
TPKJT2 Kjøretøy
TPLAB2 Laboratoriefag
TPMAR2 Maritime fag
TPPIN2 Produksjons- og industriteknikk
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
Særløp - Vg2
TPGRV2 Garverifaget
TPGJE2 Gjenvinningsfaget
TPSKO2 Industriell skotøyproduksjon
TPLSF2 Låsesmedfaget
TPTRF2 Tekstilrenholdsfaget
TPVAS2 Vaskerifaget
   
Felles programfag yrkesfag - Vg3
TPALU3 Aluminiumskonstruksjonsfaget
TPAMM3 Anleggsmaskinmekanikerfaget
TPBLA3 Billakkererfaget
TPBMK3 Bilmekanikerfaget, lette kjøretøy
TPBTK3 Bilmekanikerfaget, tunge kjøretøy
TPBSK3 Bilskadefaget
TPBOK3 Bokbinderfaget
TPBOR3 Boreoperatørfaget
TPBRE3 Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
TPBRH3 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
TPBKO3 Brønnfaget, komplettering
TPBKV3 Brønnfaget, kveilerørsoperasjoner
TPBRM3 Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
TPBRS3 Brønnfaget, sementering
TPKAR3 Chassispåbyggerfaget
TPCNC3 CNC-maskineringsfaget
TPDKO3 Dimensjonskontrollfaget
TPFMK3 Finmekanikerfaget
TPGEM3 Grafisk emballasjefaget
TPHJU3 Hjulutrustningsfaget
TPIOV3 Industriell overflatebehandling
TPIME3 Industrimekanikerfaget
TPIMO3 Industrimontørfaget
TPIRL3 Industrirørleggerfaget
TPISN3 Industrisnekkerfaget
TPISM3 Industrisømfaget
TPITA3 Industritapetsererfaget
TPIFT3 Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
TPFIR3 Industritekstilfaget, fiskeredskap
TPIGS3 Industritekstilfaget, garnframstilling
TPITR3 Industritekstilfaget, trikotasje
TPIVE3 Industritekstilfaget, veving
TPKJP3 Kjemiprosessfaget
TPKLO3 Kran- og løfteoperasjonsfaget
TPLAB3 Laboratoriefaget
TPLMM3 Landbruksmaskinmekanikerfaget
TPMTS3 Matrosfaget
TPMOB3 Modellbyggerfaget
TPMOM3 Motormannfaget
TPMME3 Motormekanikerfaget
TPMSY3 Motorsykkelfaget
TPNDT3 NDT kontrollørfaget
TPPLM3 Plastmekanikerfaget
TPPLA3 Platearbeiderfaget
TPPOM3 Polymerkomposittfaget
TPPRT3 Produksjonsteknikkfaget
TPRSD3 Reservedelsfaget
TPSGR3 Serigrafifaget
TPSTF3 Støperifaget
TPSVE3 Sveisefaget
TPTEP3 Termoplastfaget
TPTRY3 Trykkerfaget
TPVER3 Verktøymakerfaget
Særløp - Vg3
TPGRV3 Garverifaget
TPGJE3 Gjenvinningsfaget
TPSKO3 Industriell skotøyproduksjon
TPLSF3 Låsesmedfaget
TPTRF3 Tekstilrenholdsfaget
TPVAS3 Vaskerifaget
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)