Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Studieforberedende utdanningsprogram
Utdanningsprogram for studiespesialisering
Felles programfag
Geografi
Historie
Religion og etikk
Programområde for realfag
Biologi
Fysikk
Geofag
Informasjonsteknologi
Kjemi
Matematikk for realfag
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk X
Teknologi og forskningslære
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Antikkens språk og kultur
Engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Fremmedspråk
Historie og filosofi
Kommunikasjon og kultur
Markedsføring og ledelse
Medie- og informasjonskunnskap
Næringslivsøkonomi
Politikk, individ og samfunn
Psykologi
Reiseliv
Rettslære
Samfunnsøkonomi
Programområde for formgivingsfag
Innleiing om programområdet
Struktur i programfaga for programområde for formgjevingsfag
Grunnleggjande ferdigheiter i programområdet
 Felles programfag
Design og arkitektur
Visuelle kunstfag
 Valgfrie programfag
Visuell kultur og samfunn
Samisk visuell kultur
Scenografi og kostyme
Trykk og foto
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)