Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Yrkesfag
Service og samferdsel
Felles programfag yrkesfag - Vg1
SSSSA1 Service og samferdsel
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg2
SSISF2 IKT-servicefag
SSRLV2 Reiseliv
SSSSS2 Salg, service og sikkerhet
SSTRL2 Transport og logistikk
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg3
SSISF3 IKT-servicefaget
SSKAD3 Kontor- og administrasjonsfaget
SSLOG3 Logistikkfaget
SSRLV3 Reiselivsfaget
SSRES3 Resepsjonsfaget
SSSLG3 Salgsfaget
SSSIK3 Sikkerhetsfaget
SSYRK3 Yrkessjåførfaget
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)