Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet - Samisk
Oversikt
Parallelle, likeverdige læreplaner
1. - 10. trinn
VGO fellesfag
Programområde for
samfunnsfag og økonomi
 
 
 
 
 
Særskilte samiske læreplaner
 
  
 
 
Programområde for musikk, dans og drama
Programområde for formgiving
Hvilke elever skal bruke disse planene?  
Parallelle læreplaner 1.-10. trinn:
       elever i samiske distrikt.

Parallelle gjennomgående læreplaner og fellesfag (studieforberedende):

  elever i samiske videregående skoler og i andre videregående skoler i Norge dersom skolen tilbyr dette.

Norsk for elever med samisk som 1. språk:

  elever i Norge som får opplæring i samisk.
Programfag samisk historie og samfunn, samisk musikk og scene og samisk visuell kultur:
     elever i samiske videregående skoler og andre videregående skoler i Norge dersom skolen tilbyr dette.
Design og duodji og reindrift:
  landsdekkende tilbud.