Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Yrkesfag
Naturbruk
Felles programfag - Vg1
NANAB1 Naturbruk
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag - Vg2
NAAKV2 Akvakultur
NAAID2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
NAFFA2 Fiske og fangst
NAHHO2 Heste- og hovslagerfag
NALGA2 Landbruk og gartnernæring
NAREI2 Reindrift
NASBR2 Skogbruk
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag - Vg3
NAAKV3 Akvakulturfaget
NAANG3 Anleggsgartnerfaget
NAFFA3 Fiske og fangst
NAGAN3 Gartnernæring
NAHST3 Hestefaget
NAHOV3 Hovslagerfaget
NAIAN3 Idrettsanleggsfaget
NALBR3 Landbruk
NAREI3 Reindriftsfaget (ikke ferdig)
NASKF3 Skogfaget
Valgfrie programfag - Landbruk
  Traktor og maskiner
  Økologisk landbruk 1 og 2
  Økonomi og driftsledelse
Felles programfag - studieforberedende Vg3 Naturbruk
NANAB3 Naturforvaltning
Valgfrie programfag - studieforberedende Vg3 Naturbruk
  Bruk og vern
  Feltarbeid i naturbruk
  Næringsdrift i naturbruk
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)