Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
   Videregående opplæring
Studieforberedende utdanningsprogram
Musikk, dans og drama
Felles programfag musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valgfritt programfag musikk, dans og drama
Bevegelse
Felles programfag musikk
Instrument, kor og samspill
Musikk i perspektiv
Instruksjon og ledelse
Ergonomi og bevegelse
Valgfrie programfag musikk
Lytting
Musikk
Musikk fordypning
Samisk musikk og scene
Felles programfag dans
Scenisk dans
Dans i perspektiv
Grunntrening i dans
Valgfrie programfag dans
Danseteknikker
Scenisk dans fordypning
Felles programfag drama
Teaterproduksjon
Teater i perspektiv
Drama og samfunn
Teater og bevegelse
Valgfrie programfag drama
Teaterensemble
Teaterproduksjon fordypning
Samisk musikk og scene
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)