Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Yrkesfag
Medier og kommunikasjon
Felles programfag - Vg1
MKMED1 Medier og kommunikasjon
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag - Vg2
MKMED2 Medier og kommunikasjon
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag - Vg3
MKFTG3 Fotograffaget
MKMDE3 Mediedesign
MKMGR3 Mediegrafikerfaget
MKMED3 Vg3 studieforberedende innen medier og kommunikasjon
   
Valgfritt programfag - studieforberedende Vg3
  Bilde
  Lyd
  Tekst
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)