Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Yrkesfag
Helse- og sosialfag
Felles programfag yrkesfag - Vg1
HSHSF1 Helse- og sosialfag
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg2
HSAMB2 Ambulansefag
HSBUA2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
HSFOT2 Fotterapi og ortopediteknikk
HSHEA2 Helsearbeiderfag
HSHES2 Helseservicefag
HSHUD2 Hudpleie
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg3
HSAMB3 Ambulansefaget
HSAPO3 Apottekteknikk
HSBUA3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
HSFOT3 Fotterapi
HSHEA3 Helsearbeiderfaget
HSHSE3 Helsesekretærfaget
HSHUD3 Hudpleierfaget
HSORT3 Ortopediteknikk
HSTAN3 Tannhelsesekretærfaget
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)