Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Yrkesfag
Elektrofag
Felles programfag yrkesfag - Vg1
ELELE1 Elektrofag
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg2
ELAUT2 Automatisering
ELDEL2 Data og elektronikk
ELELE2 Elenergi
ELFLY2 Flyfag
ELKVT2 Kulde- og varmepumpeteknikk
PFO4xxx Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg3
ELAUT3 Automatiseringsfaget
ELAVI3 Avionikerfaget
ELDAT3 Dataelektronikerfaget
ELELE3 Elektrikerfaget
ELERF3 Elektroreparatørfaget
ELEMO3 Energimontørfaget
ELEOP3 Energioperatørfaget
ELFUO3 Fjernstyrte undervannsoperasjoner
ELFLY3 Flyfag
ELFMO4 Flymotormekanikerfaget
ELFST4 Flystrukturmekanikerfaget
ELFSY4 Flysystemmekanikerfaget
ELHEI3 Heismontørfaget
ELKUL3 Kulde- og varmepumpemontørfaget
ELPRO3 Produksjonselektronikerfaget
ELROM3 Romteknologi
ELSIG3 Signalmontørfaget
ELTAV3 Tavlemontørfaget
ELTEL3 Telekommunikasjonsmontørfaget
ELTAV3 Togelektrikerfaget
ELTAV3 Vikler- og transformatormontørfaget
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)