Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Videregående opplæring
Yrkesfag
Bygg- og anleggsteknikk
Felles programfag yrkesfag - Vg1
BABAT1
Bygg- og anleggsteknikk
PFO4xxx
Prosjekt til fordypning
   
Felles programfag yrkesfag - Vg2
BAANL2
Anleggsteknikk
BABYG2
Byggteknikk
BAKEM2
Klima-, energi- og miljøteknikk
BAOFT2
Overflateteknikk
BATRT2
Treteknikk
PFO4xxx
Prosjekt til fordypning
Særløp - Vg 2
BAFEI2
Feierfaget
BAGLA2
Glassfaget
BAISO2
Isolatørfaget
BASTE2
Steinfaget 
   
Felles programfag yrkesfag - Vg3
BAAMF3 Anleggsmaskinførerfaget
BAASF3 Asfaltfaget
BABAN3 Banemontørfaget
BABET3 Betongfaget
BAFJE3 Fjell og bergverksfaget
BAIMF3 Industrimalerfaget
BALIM3 Limtreproduksjonsfaget
BAMAL3 Malerfaget
BAMUR3 Murerfaget
BARHO3 Renholdsoperatørfaget
BARLF3 Rørleggerfaget
BASTI3 Stillasbyggerfaget
BATAK3 Taktekkerfaget
BATLF3 Trelastfaget
BATBY3 Trevare- og bygginnredningsfaget
BATMF3 Tømrerfaget
BAVOA3 Vei- og anleggsfaget
BAVBL3 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Særløp - Vg3
BAFEI3
Feierfaget
BAGLA3
Glassfaget
BAISO3
Isolatørfaget
BASTE3
Steinfaget
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)