Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
GENERELL DEL
Omslag
Innledning
Det meningssøkende menneske
  Kristne og humanistiske verdier
Kulturarv og identitet
Det skapende menneske
  Kreative evner
Tre tradisjoner
Kritisk sans og skjønn
Vitenskapelig arbeidsmåte og den aktive elev
Det arbeidende menneske
  Teknologi og kultur
Læring og arbeid
Undervisning og egen læring
Fra det kjente til det ukjente
Tilpasset opplæring
Allsidig utvikling av alle
Lærernes og veiledernes rolle
Formidlingsevne og aktiv læring
Læring som lagarbeid
Det allmenndannede menneske
  Konkret kunnskap og helhetlige referanserammer
Felles forståelse i et spesialisert samfunn
Internasjonalisering og tradisjonskunnskap
Det samarbeidende menneske
  En sammensatt ungdomskultur
Plikter og ansvar
Livskunnskap fra fellesskapet i skole og opplæring
Et bredt læringsmiljø: Elevkultur, foreldredeltakelse og lokalsamfunn
Det miljøbevisste menneske
  Naturfag, økologi og etikk
Menneske, miljø og interessekonflikter
Naturglede
Det integrerte menneske

Hele generell del (Word-format)

GENERELL DEL
Innledning
Det meningssøkende menneske
Det skapende
menneske
Det arbeidende menneske
Det allmenndannede menneske
Det samarbeidende menneske
Det miljøbevisste menneske
Det integrerte
menneske
Hele generell del
(Word-format)