Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen
Udir 08-2009
1.
Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen
1.
1.
Fastsetting av timer
1.
2.
Omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag for den enkelte elev
1.
3.
Valg av fag
2.
Grunnskolen
2.
1.
Generelle bestemmelser for grunnskolen
2.
1.
1. Generelt
2.
1.
2. Fremmedspråk
2.
1.
3. Tilpassede ordninger
2.
1.
4. Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet
2.
1.
5. Særskilt opplæring i norsk for språklige minoriteter
2.
1.
6. Morsmålsopplæring for språklige minoriteter
2.
1.
7. Timetallsutvidelse til fysisk aktivitet fra og med skoleåret 2009–2010
2.
2.
Ordinær fag- og timefordeling
2.
3.
Spesielle fag- og timefordelinger
2.
3. 1. Fag- og timefordeling for elever som har samisk opplæring
2.
3. 2. Fag- og timefordeling for elever med finsk som andrespråk
2.
3. 3. Fag- og timefordeling for elever som har tegnspråk som førstespråk
3.
Videregående opplæring
3.
1.
Tilbudsstruktur
3.
2.
Studieforberedende utdanningsprogram – fag- og timefordeling og programfag
3.
2.
1.
Felles bestemmelser
3.
2.
2.
Fellesfag
3.
2.
3.
Utdanningsprogram for studiespesialisering
3.
2.
4.
Utdanningsprogram for idrettsfag
3.
2.
5.
Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
3.
3.
Yrkesfaglige utdanningsprogram – fag- og timefordeling og programfag
3.
3.
1.
Felles bestemmelser
3.
3.
2.
Vg1 og Vg2 i skole
3.
3.
3.
Særløp – Vg1 i skole og 3 års læretid
3.
3.
4.
Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram
3.
3.
5.
Andre ordninger
3.
4.
Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram
3.
4.
1.
Studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk og for medier og kommunikasjon
3.
4.
2.
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
3.
4.
3.
Generell studiekompetanse
Udir 08-2009
Innhold
Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen
Grunnskolen
Videregående opplæring
Tilbudsstruktur
Studieforberedende utdanningsprogram – fag- og timefordeling og programfag
Utdanningsprogram for studiespesialisering
Programområdene for realfag, språkfag og samfunnsfag og økonomi
Programområdet for formgivingsfag
Utdanningsprogram for idrettsfag
Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Yrkesfaglige utdanningsprogram – fag- og timefordeling og programfag
Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram
Udir-08-2009 vedlegg 1 (PDF-format)