oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Privatskolelova

Tilføyelser
Lover §§
4. juli 2003 nr. 85 (i kraft 1. oktober 2003) Kap 8
§ 1-4, 6-3, 6-4
26. november 2004 nr 74 (i kraft 1. desember 2004) Kap 6A
6a-1, 6a-2, 6a-3, 6a-4, 6a-5, 6a-6, 6a-7, 6a-8
29. juni 2007 nr. 91 (I kraft 1. august 2007 iflg. res. 29. juni 2007 nr. 758) 7-1a
29. juni 2007 nr. 91 (I kraft 1. juli 2008 iflg. res. 29. juni 2007 nr. 758) 7-1b
29. juni 2007 nr. 92 (i kraft 1. juli 2007 etter res 29. juni 2007 nr. 757) 2-5, 7-2a
20. juni 2008 nr. 48 (I kraft 1. august 2008 iflg. res. 20. juni 2008 nr. 621) 7-1c
19. juni 2009 nr. 94 (I kraft 1. august 2009 iflg. res. 19. juni 2009 nr. 675) 3-4a

Endringer
Lover §§
4. juli 2003 nr. 85 (i kraft 1. oktober 2003) § 2-1, 2-2, 6-1, 6-2, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3
2. juli 2004 nr. 69 (i kraft 1. september 2004, etter res. 2. juli 2004 nr. 1064) § 3-5, 5-2
26. november 2004 nr 74 (i kraft 1. desember 2004) § 1-4, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-6, 3-7, 4-2, 4-4, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4,
17. juni 2005 nr. 62 (i kraft 1. januar 2006) 4-2, 6a-4
17. juni 2005 nr 105 (i kraft 17. juni 2005 etter res 17. juni 2005 nr. 660) 3-1, 3-10, 4-3, 5-2, 6a-8
17. juni 2005 nr 106 (i kraft 17. juni 2005 etter res 17. juni 2005 nr. 661) 3-12
9. juni 2006 nr. 17 1-1, 1-5, 2-1, 2-2, 6a-1
29. juni 2007 nr. 91 (I kraft 1. august 2007 iflg. res. 29. juni 2007 nr. 758) 6-2, 6A-8
29. juni 2007 nr. 92 (i kraft 1. juli 2007 etter res. 29. juni 2007 nr. 757) Tittel
Kap 2, 6
1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6A-1, 6A-2, 6A-3, 6A-4, 6A-6, 6A-7, 6A-8, 7-1, 7-2, 7-4, 8-1, 8-2
20. juni 2008 nr. 48 (I kraft 1. august 2008 iflg. res. 20. juni 2008 nr. 621) 3-5
19. juni 2009 nr. 94 (I kraft 1. august 2009 iflg. res. 19. juni 2009 nr. 675) 2-3, 3-4, 3-5, 5-2, 6-1, 6-2
19. juni 2009 nr. 95 (I kraft 1. januar 2010) 1-2, 6-1

Opphevelser
Lover §§
29. juni 2007 nr. 92 (i kraft 1. juli 2007 etter res 29. juni 2007 nr. 757) 1-4, 1-5

Innhold
 
Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova
 
Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot
 
Kapittel 3. Elevane
 
Kapittel 4.
Personalet i skolen
 
Kapittel 5.
Styrings- og rådsorgan
 
Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m.
 
Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar
 
Kapittel 7. Diverse
 
Kapittel 8. Sluttføresegner