oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Opplæringslova

Tilføyelser
Lover §§
I kraft 27. november 1998 (etter res. 27. november 1998 nr. 1096). § 10-6
I kraft 1. august 1999, etter res. 27. november 1998 nr. 1096, men straks for enkeltvedtak og forskrifter som fastset rettar og plikter for elevane/lærlingane frå og med skoleåret 1999-2000. § 15-2, 16-1
17. september 1999 nr. 74 (i kraft 1. august 2000, etter res. 30. juni 2000 nr. 639) § 3-9
30. juni 2000 nr. 63 (i kraft 1. august 2000, etter res. 30. juni 2000 nr. 645) kap 4A
§ 2-14, 3-10, 4A-3, 4A-4, 4A-5, 4A-6, 4A-9, 4A-10, 4A-11
30. juni 2000 nr. 63 (i kraft 1. august 2002, etter res. 30. juni 2000 nr. 645) § 4A-1, 4A-2, 4A-7, 4A-8
12. april 2002 nr. 10 § 13-3a
20. desember 2002 nr. 112 (i kraft 1. april 2003, etter res. 20. desember 2002 nr. 1735) kap 9A
§ 9A-1, 9A-2, 9A-3, 9A-4, 9A-5, 9A-6, 9A-7, 9A-8. 9A-9
31. januar 2003 nr. 10 § 2-15
27. juni 2003 nr. 69 (i kraft 1. august 2003, etter res. 27. juni 2003 nr. 774) § 13-10
17. juni 2005 nr 105 (i kraft 17. juni 2005 etter res 17. juni 2005 nr. 660) 11-1a, 11-5a
17. juni 2005 nr 106 (i kraft 17. juni 2005 etter res 17. juni 2005 nr. 661) 2-3a
29. juni 2007 nr. 91 (I kraft 1. august 2007 iflg. res. 29. juni 2007 nr. 758) 3-11, 9-6
29. juni 2007 nr. 91 (I kraft 1. juli 2008 iflg. res. 29. juni 2007 nr. 758) 13-3b
19. juni 2009 nr. 94 (I kraft 1. august 2009 iflg. res. 19. juni 2009 nr. 675) 13-3d

Endringer
Lover §§
16. april 1999 nr. 18 (i kraft 1. juli 1999, etter res. 16. april 1999 nr. 388) § 11-1, 11-5
17. september 1999 nr. 74 (i kraft 17. september 1999, etter res. 17. september 1999 nr. 1011) § 1-1, 2-3, 2-6, 3-3, 3-4, 10-3
30. juni 2000 nr. 63 (i kraft 1. august 2000, etter res. 30. juni 2000 nr. 645) § 1-1, 2-1, 2-5, 2-14, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 8-1, 9-4, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 13-3, 15-2
12. april 2002 nr. 10 (i kraft 1. august 2002, etter res. 12. april 2002 nr. 349) § 1-1, 2-3, 2-4, 4A-4, 13-2, 13-4
20. desember 2002 nr. 112 (i kraft 1. april 2003, etter res. 20. desember 2002 nr. 1735) § 2-12, 7-1, 7-2, 9-3
31. januar 2003 nr. 10 2-1, 13-1
14. mars 2003 nr. 17 § 4A-3
9. mai 2003 nr. 29 (i kraft 1. januar 2004, etter res. 9. mai 2003 nr. 596) 13-2
27. juni 2003 nr. 69 (i kraft 1. august 2003, etter res. 27. juni 2003 nr. 774) § 2-5, 2-12, 3-3, 4A-4, 5-5, 8-2, 9-1, 11-2, 13-7
4. juli 2003 nr. 84 (i kraft 1. oktober 2003) § 1-1, 2-8, 14-1
4. juli 2003 nr. 85 (i kraft 1. oktober 2003) 14-1
16. januar 2004 nr. 6 (i kraft 1. januar 2004) 13-2, 13-3a, 15-2
2. juli 2004 nr. 69 (i kraft 1. september 2004, etter res. 2. juli 2004 nr. 1064). 2-8, 12-1, 12-2, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 13-10
17. juni 2005 nr. 62 (i kraft 1. januar 2006, etter res. 17. juni 2005 nr. 609) 4-5, 9a-5, 10-4
17. juni 2005 nr 105 (i kraft 17. juni 2005 etter res 17. juni 2005 nr. 660) Kap 5
2-3, 2-5, 2-7, 2-10, 3-1, 3-3, 3-4, 3-6, 3-8, 3-9, 4-4, 6-2, 6-3, 7-1, 9-1, 9-4, 9a-5, 9a-6, 10-1, 10-8, 10-9, 11-2, 13-3, 13-4, 13-7, 15-2, 16-2
17. juni 2005 nr 105 (i kraft 1. januar 2008 etter res 26. januar 2007 nr. 88) 2-4
17. juni 2005 nr 106 (i kraft 17. juni 2005 etter res 17. juni 2005 nr. 661) 2-4, 2-12
16. juni 2006 nr. 20 (I kraft 1. juli 2006 iflg. res. 16. juni 2006 nr. 631) 4A-3
30. juni 2006 nr. 57 (I kraft 1. januar 2007 iflg. res. 30. juni 2006 nr. 764) 6-4, 13-2, 13-3a
29. juni 2007 nr. 91 (I kraft 1. august 2007 iflg. res. 29. juni 2007 nr. 758) 2-12, 3-1, 3-3, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4A-3, 15-2
29. juni 2007 nr. 91 (I kraft 1. november 2007 iflg. res. 29. juni 2007 nr. 758) 4-8, 12-3, 12-4
14. desember 2007 nr. 115 (I kraft 1. januar 2008 iflg. res. 14. desember 2007 nr. 1438) 13-2
20. juni 2008 nr. 48 (I kraft 1. august 2008 iflg. res. 20. juni 2008 nr. 621) Kap 1
1-2, 1-3, 2-5, 2-6, 3-1, 4A-3, 5-3, 7-1, 13-5, 16-2
20. juni 2008 nr. 48 (I kraft 1. januar 2009 iflg. res. 20. juni 2008 nr. 621) 11-9
27. juni 2008 nr. 70 (I kraft 1. august 2008 iflg. res. 27. juni 2008 nr. 724) 2-3, 2-3a, 2-4
19. desember 2008 nr. 118 (I kraft 1. januar 2009 iflg. res. 19. desember 2008 nr. 1424) 1-1, 1-2, 2-3, 2-12, 2-13, 3-4, 4A-6
19. juni 2009 nr. 94 (I kraft 1. august 2009 iflg. res. 19. juni 2009 nr. 675) 1-3, 2-3, 2-8, 3-1, 3-4, 3-12, 4A-2, 4A-6, 4A-12, 8-2, 13-3a, 13-10
19. juni 2009 nr. 95 (I kraft 1. januar 2010) 4A-4

Opphevelser
Lover §§
17. desember 1999 nr. 97 (i kraft 1. januar 2000) 16-4
30. juni 2000 nr. 63 (i kraft 1. august 2002, etter res. 26. april 2002 nr. 414) 5-2, 7-5, 13-5
27. juni 2003 nr. 69 (i kraft 1. august 2003, etter res. 27. juni 2003 nr. 774) 8-3, 8-4, 10-2, 11-3
Innhold
Kapittel 1.
Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m.
Kapittel 2. Grunnskolen
Kapittel 3.
Vidaregåande opplæring
Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift
Kapittel 4A.
Opplæring spesielt organisert for vaksne
Kapittel 5. Spesialundervisning
Kapittel 6. Samisk opplæring
Kapittel 7.
Skyss og innlosjering
Kapittel 8. Organisering av undervisninga
Kapittel 9.
Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen
Kapittel 9A.
Elevane sitt skolemiljø
Kapittel 10.
Personalet i skolen
Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen
Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift
Kapittel 13.
Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten
Kapittel 14.
Tilsyn og kontroll
Kapittel 15.
Bruk av Forvaltningslova. Opplysningsplikt
Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover