oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Barnehageloven

Tilføyelser
Lover §§
8. august 2008 nr. 73 (I kraft 1. januar 2009 iflg. res. 26. september 2008 nr. 1048) 12a

Endringer
Lover §§
16. juni 2006 nr. 20 (I kraft 1. juli 2006 iflg. res. 16. juni 2006 nr. 631) 8
8. august 2008 nr. 73 (I kraft 1. januar 2009 iflg. res. 26. september 2008 nr. 1048) 8, 17, 18

Opphevelser
Lover §§
   
Innhold
Kapittel I.
Barnehagens formål og innhold
Kapittel II.
Barns og foreldres medvirkning
Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling
Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.
Kapittel V. Personalet
Kapittel VI.
Forskjellige bestemmelser
Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover