Oppvekstportalen 2009/2010Lokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Virksomhetsplan barnehage 2008-2012

KUNNSKAP: Faglig viten, innsikt og erfaring
For å oppnå dette
må barna lære seg basiskunnskaper og ferdigheter.
må barna få anvende sine kunnskaper for å tilegne seg nye.
må barna få utvikle evnen til selvstendig arbeid og kritisk tenkning.

ANSVAR: En forpliktelse til å svare for sine handlinger
For å oppnå dette
må barna få oppleve det å ta vare på seg selv og andre.
må barna få se konsekvensene av egne og andres handlinger.
må barna få selvstendige oppgaver tilpasset sin alder.
må barna under veiledning få ta del i planlegging og evaluering av egen læring.

NYSGJERRIGHET: Undring, forskertrang og vitebegjær
For å oppnå dette
må barna stimuleres til lek og utfoldelse av fantasi.
må barna motiveres gjennom aktiv deltagelse.
må barna få finne ut ting på egen hånd.

TRYGGHET: God selvfølelse i omsorgsfulle, sikre omgivelser
For å oppnå dette
må barna få føle samhørighet.
må barna oppleve aksept og egenverd.
må barna møte klare og enhetlige grenser av tydelige voksne.

GLEDE: Å føle entusiasme
For å oppnå dette
må barna bli møtt med respekt.
må barna oppleve å mestre ulike oppgaver og få respons på det.
ønsker vi humor og begeistring velkommen.
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen