Oppvekstportalen 2009/2010Lokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Om skolene
Første skole
ble åpnet august 2002. Skolen er 1-parallell, flerkulturell barneskole fra 1. – 7.trinn med 172 elever. Skolen har ca 17 lærere. I tillegg kommer bemanning på SFO med pedagog og assistenter. Personalgruppa på SFO teller seks personer.
Andre skole
er Landbys eldste barneskole, og har omkring 300 elever fordelt på syv årstrinn. Skolen har ca. 23 ansatte. Skolekretsen ligger i et boligstrøk i utkanten av tettbebyggelsen. Andre skole ble rehabilitert og utbygd i 1997 i forbindelse med Reform 97.
Tredje skole
er en barneskole fra 1931 som ligger ved ca. 4 km øst for sentrum. Skoleåret 2007/2008 har vi 345 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen står foran en omfattende rehabilitering, som forhåpentligvis kan starte i mai/juni 2008.
Fjerde skole
skole ble bygd i 1975 og ligger på Landåsen ca 3 km. vest for bykjernen. Bygningen er inndelt i 3 hovedfløyer, og er stort sett på to plan. Alle undervisningsrom har egne innganger med garderober og toalett.
Femte skole
er den nest største og nest eldste barneskolen i Landby kommune, og ligger i den sørlige delen av Landby. Skolen ble bygd i 1918, og er senere utbygd og påbygd flere ganger, sist i 1997 i forbindelse med reformen.
Sjette skole
har et skoleområde med baner til bl.a fotball, stikkball, håndball og volleyball. Vi har store sandkasser, klatrevegg, hoppbakke og mange fine klatretrær og akebakker. I nær tilknytning til skolen har vi tre gapahuker i skogen som blir brukt i forbindelse med uteskole.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen