Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlig behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter (ADL-trening) har rett til slik opplæring.
Målgruppe:
De som ikke får eller kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område.
Voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke har behov for fornyet grunnskoleopplæring.
Voksne som har særlig behov for trening i daglige gjøremål (ADL-trening).
Du må
være over opplæringspliktig alder
ha behov for grunnskoleopplæring og ikke ha eller kunne få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
være over opplæringspliktig alder
ha særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter
Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen