Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Skolehelsetjeneste
Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år.
Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist.
Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.
Dersom du mener at du ikke har fått de tjenestene du har krav på, kan du henvende deg til kommunen. For øvrig gjelder Pasientrettighetslovens bestemmelser om klageadgang, se kapittel 7.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen