Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:

Skolefritidsordning (SFO) - søknad om redusert betaling
Det er mulig å søke om redusert betaling for skolefritidsordningen. Ordningen er behovsprøvd.
Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om redusert betaling.
Kommunen vil vurdere familiens samlede inntekt før det blir gjort et vedtak. I vedtaket går det fram om reduksjonen er blitt innvilget.
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du oppgi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne det. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er den kommunale klagenemnda. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til den kommunale klagenemnda.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen