Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller:
Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.
Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.
Skolen vil vurdere om permisjonen er forsvarlig. Det er ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker.
Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen