Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Ordensreglement i grunnskolen
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for grunnskolene. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre. Reglementet skal inneholde regler om atferd og tiltak og framgangsmåte ved brudd på reglementet. I ordensreglementet kan kommunen fastsette regler for bortvisning for enkelttimer eller resten av dagen (1.-7. klassetrinn) inntil tre dager (8.-10. klassetrinn).
Sanksjoner som ikke framgår av ordensreglementet kan ikke brukes. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må uansett ikke benyttes.
Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert før bortvisning vedtas.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen