Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Kommunen skal gi utlendinger opplæring i norsk (250 timer) og samfunnskunnskap (50 timer), til sammen 300 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som deltakeren forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. Ordningen skal gi utlendinger mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få bosettingstillatelse (varig opphold) og statsborgerskap.
Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta. Planen skal ta utgangspunkt i den enkeltes opplæringsbehov. Deltakere som har rett til gratis opplæring skal få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 700 timer) dersom det er behov for det. Kommunen kan kreve at det blir gjennomført tester for å fastslå om det er behov for opplæring ut over 300 timer.
Utlendinger mellom 16 og 55 år som har oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. (Dette inkluderer: asylanter, overføringsflyktninger, arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, personer med opphold på humanitært grunnlag, familiegjenforente til disse og familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge)
Tjenesten er gratis for personer mellom 16-55 år som har oppholds-eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen