Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
I de fleste grunnskoler går det barn som bor sammen med bare den ene av foreldrene. Det betyr at skolene må forholde seg til begge hjemmene når det gjelder informasjon.
Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang.
Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets skolegang fra skolens side.
Dersom du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter å imøtekomme det. Dersom dere som foreldre har felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg til skolen hver gang du ønsker informasjon. Det er tilstrekkelig at du helt generelt ber om å få informasjonen. Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger skolen heller ikke gi det på eget initiativ.
Avslag på krav om informasjon kan påklages til Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen