Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Hjemmeundervisning
Hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.
Det kreves ikke formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i Opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom man underviser andres barn, er det skole som må godkjennes av departementet.
Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell når de mottar hjemmeundervisning. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.
Det meldes skriftlig til kommunen om hjemmeundervisning.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen