Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Grunnskoleopplæring for voksne
Voksne som trenger grunnskoleopplæring har lovfestet rett til dette fra august 2002. Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon - både når og hvor opplæringen skal skje, og hvor fort en vil gå fram. Kommunen har ansvaret for opplæringen. De kan samarbeide med andre, for eksempel studieforbund eller institusjoner som driver med fjernundervisning.
Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov; det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Som hovedregel skal det brukes komprimerte løp. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.
Landby voksenopplæring gir tilbud om opplæring til voksne med spesielle behov:
Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Enslige forsørgere
Psykisk utviklingshemmede
Lese- og skrivevansker
Trafikkskadde
Psykiske vansker
Andre grupper

Opplæringen vil bli tilpasset den enkelte som enetimer eller gruppetimer. Ta kontakt med voksenopplæringa, for mer informasjon og for en uforpliktende samtale.

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.
Kriterier
Du må være over opplæringspliktig alder og ha behov for grunnskoleopplæring. Ungdom som har fullført grunnskolen (og som har rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven § 3-1), har ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen