Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Rett til gratis grunnskoleopplæring
Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring.
Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer.
Dersom skolen krever betaling for utgifter som er nevnt over, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen