Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Elever som flytter
I forbindelse med flytting innen kommunen eller ut av kommunen, meldes det fra til skolen der eleven går.
Skolen sender flyttemelding til skolekontoret som videresender til ny skole/kommune, lege, tannlege, PP-kontor.
Ved flytting til kommunen viser kartutsnittet de forskjellige skolekretsene.
Ved flytting innen kommunen må det ev. søkes til hovedutvalget for oppvekst og kulturom å få lov å fortsette å gå på samme skole.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen