oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere


Forskrifter til Introduksjonsloven

  
Ord for dagen
2070
Jeg er redd for at ekteskapet snarere er en av de syv dødssynder enn
et av de syv sakramenter.
Francois de Voltaire
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk