oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere


Forskrifter til Introduksjonsloven

  
Ord for dagen
2069
Omkring 1970 oppdaget jeg dessuten at jeg begynte å bli kunnskapsløs fordi jeg bodde i Norge. Her er verdens mest demokratiske intellektuelle nivå. Et paradis for dumme intellektuelle.
Georg Johannesen
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk