oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-09-16 nr. 1055
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 16. september 2005 med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) § 20.

Innledning
Samfunnskunnskap
Emner i 50 timer samfunnskunnskap
Emne 1: Innvandrer i Norge
Emne 2: Demokrati, velferd og verdier
Emne 3: Helse
Emne 4: Skole, utdanning og kvalifisering
Emne 5: Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked
Emne 6: Barn og familie
Emne 7: Befolkningsstruktur og naturforhold
Norskopplæring
Strukturen i læreplanen
  Tre spor
Spor 1
Spor 2
Spor 3
Fire språknivåer
Språklige mål for opplæringen
Fire domener
Inntaksvurdering
Plassering på spor og nivåer
Morsmålets betydning
Behov for spesiell tilrettelegging
Fleksibilitet
Individuell plan
Yrkestilknyttet norskopplæring
Skolerettet norskopplæring
Vurdering og dokumentasjon
Ferdighetsprøver
Prøve underveis
Avsluttende prøver
Mappevurdering
Deltakernes evaluering
Lærerkompetanse
Spor 1. Tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang
  Nivå A1
Nivå A2
Nivå B1
Spor 2. Tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang
  Nivå A1
Nivå A2
Nivå B1
Spor 3. Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning
  Nivå A1
Nivå A2
Nivå B1
Nivå B2
Innledning
Samfunnskunnskap
Emner i 50 timer samfunnskunnskap
Norskopplæring
Strukturen i læreplanen
Spor 1. Tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang
Spor 2. Tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang
Spor 3. Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning
  
Ord for dagen
2110
Det tar en kvinne tjue år å gjøre en mann av sin sønn, og en annen kvinne tjue minutter å gjøre ham til tulling.
Helen Rowland
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk