oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere


Forskrifter til Barnehageloven

år
nr.
Tittel
2004
0539
Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd
2005
1477
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
2005
1478
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
2005
1507
Forskrift om pedagogisk bemanning
2005
1508
Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
2005
1509
Forskrift om politiattest i henhold til Barnehageloven
2005
1510
Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte
2005
1555
Forskrift om familiebarnehager
2006
0266
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
2008
1071
Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat
  
Ord for dagen
0492
Fattig er den fugl som skiter
i eget rede.
Færøysk ordtak
  
Forskrifter til Barnehageloven
Alfabetisk
Kronologisk