oppnett.no
Nettsted for skoler og barnehager
oppnett.no 

Velkommen til

oppnett.no


Nettstedet

for

skoler og barnehager

 

Ingen krav om egen hjemmeside-kompetanse
Vårt nettstedstilbud stiller ingen krav om hjemmesidekompetanse i den enkelte skole/barnehage. Vi lager et forslag til hvordan en hjemmeside for deres skole/barnehage kan se ut. Det eneste dere trenger å gjøre er å sende oss tekster og bilder til deres sider som WORD/Excel-filer e.l. som vedlegg i en e-post. Vi kan også tilpasse hjemmesiden ut fra andre ønsker om utseende/layout.
Komplett hjemmeside
Vi legger inn tekst og bilder i det hjemmesideforslaget dere velger og lager et komplett hjemmesideforslag som legges på en server på Internet slik at skolen/barnehagen kan vurdere resultatet og gi tilbakemelding om eventuelle endringer helt til dere er fornøyd.
Hjemmeside til kommende skoleår !
Nettsidene oppdateres normalt ved begynnelsen av hvert skoleår og årsavgiften faktureres etter at oppdateringen er fullført (dog senest 1. oktober).
Start etableringen av hjemmeside for din skole/barnehage nå for å ha den klar før oppstarten av kommende skoleår.
Lokale lenker
Planer:
 
Lover:
 
Forskrifter til:
 
Forskrifter om:
Ansvarlig redaktør: Bjørn Paulsen

Webdesign: handboka.no